فرصت های همکاری و شغلی

همکاران و کارکنان کیدزی پوش ، گرانبهاترین سرمایه‌ی این مجموعه محسوب‌ می‌گردند. این سازمان همواره در جهت فراهم آوردن زمینه رشد و بالندگی همکاران خود و شکوفایی استعداد و خلاقیت آنها تلاش‌ می‌کند.

کسانی که مایل به همکاری و کار مستقیم در کیدزی پوش هستند، باید شرایط زیر را دارا‌ باشند:

  • نظم
  • روحیه کار تیمی
  • داشتن انگیزه برای کار بلندمدت
  • پویایی و بالندگی در پرورش و رشد استعداد‌های فردی
  • تعهد به ارزشهای بنیادین اخلاق مانند راست‌گویی، امانت‌داری و نوع‌دوستی


  • فرآیند استخدام در کیدزی پوش :


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/07/05
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تسلط به کامپیوتر را انتخاب کنید.

ارسال رزومه را انتخاب کنید.

توضیحاتی در خصوص علایق و سوابق کاری خود درج نمایید را بنویسید. توضیحاتی در خصوص علایق و سوابق کاری خود درج نمایید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحاتی در خصوص علایق و سوابق کاری خود درج نمایید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...